Nederlandse
Filosofie
Olympiade
Reglement van de Nederlandse Filosofie Olympiade

Algemeen


Het schrijven van het essay
Het essay wordt op een laptop geschreven. De deelnemer mag gebruik maken van een NE-EN en/of EN-NE woordenboek (vergeet deze dus niet mee te nemen!). Een filosofisch woordenboek of andere boeken zijn niet toegestaan. Gebruik van internet of andere apparaten waar informatie mee gewonnen kan worden zijn niet toegestaan. Overtreding van deze regels leidt tot onmiddellijke diskwalificatie.

Tijdens het schrijven mogen deelnemers (zacht) met elkaar spreken en zich vrijelijk door de ruimte bewegen om na te denken, de circulatie op gang te houden of koffie, thee of water te nuttigen. Deelnemers mogen de ruimte alleen onder begeleiding verlaten voor toiletbezoek of noodgevallen.

Deelnemers die klaar zijn slaan hun werk op en wenken een surveillant. Deze controleert of het essay op de correcte manier is opgeslagen, waarna het wordt klaargemaakt voor de jury. De essays worden zo gedistribueerd dat docenten nooit hun eigen leerlingen beoordelen.

Kosten
Het bestuur van de NFO ontvangt geen subsidie voor het organiseren van de Olympiade. De NFO wordt gedragen op eigen kosten en de vrijwillige inzet van organisatie en docenten.

De kosten voor deelname bedragen € 122,95 per docent/leerling. Dit bedrag dekt de overnachting, enkele consumpties, diner, ontbijt, lunch en alle andere onkosten die de Olympiade met zich meebrengt.

De ervaring leert dat niet iedere school bereid is een bijdrage te leveren. De organisatie van de NFO kan hier geen rol in spelen. Betaalconstructies zijn ook niet mogelijk. De ervaring leert ook dat ouders soms bereid zijn een gedeelte van de kosten te betalen, of dat scholen een gedeelte van de kosten vergoeden.

Laptops
Zorg dat laptops op voorhand volledig zijn opgeladen en vergeet niet een voedingskabel of extra accu mee te nemen. Op elke laptop moet een sticker met de gegevens van de school staan zodat deelnemers snel hun plek vinden en de juiste laptops weer naar de juiste school gaan. Als deelnemers hun persoonlijke laptop meenemen zullen zij op een andere laptop werken.
Zorg dat de inloggegevens van de laptop direct beschikbaar zijn (bijvoorbeeld op de sticker op de laptop), zodat de leerling direct kan inloggen. Sommige laptops beginnen bij het opstarten spontaan updates te installeren waardoor deelnemers later moeten beginnen. Het is daarom de moeite waard om de laptop de dag voor de Olympiade een keer op te starten.

Mochten er nog vragen onbeantwoord zijn, neem dan contact op met de organisatie via info@filosofieolympiade.nl.