Nederlandse
Filosofie
Olympiade
Reglement van de Nederlandse Filosofie Olympiade

Algemeen


Het schrijven van het essay
Het essay wordt op een laptop geschreven. De deelnemer mag gebruik maken van een NE-EN en/of EN-NE woordenboek (vergeet deze dus niet mee te nemen!). Een filosofisch woordenboek of andere boeken zijn niet toegestaan. Tijdens het schrijven is het niet toegestaan om gebruik te maken van het internet. Overtreding van deze regels leidt tot onmiddellijke diskwalificatie.

Tijdens het schrijven mogen deelnemers (zacht) met elkaar spreken en zich vrij door de ruimte bewegen om na te denken, de circulatie op gang te houden, of iets te drinken. Deelnemers mogen de ruimte alleen onder begeleiding verlaten voor toiletbezoek of noodgevallen.

Deelnemers die klaar zijn slaan hun werk op en wenken een surveillant. Deze controleert of het essay anoniem is opgeslagen, waarna het wordt geprint voor de jury. De essays worden zo gedistribueerd dat docenten nooit hun eigen leerlingen beoordelen.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 135,25 per docent/leerling. Dit bedrag dekt de overnachting (een eenpersoonskamer voor docenten, een tweepersoonskamer voor leerlingen), het diner op vrijdag, ontbijt en lunch op zaterdag, en koffie en thee gedurende het evenement.

Laptops
Van iedere deelnemende docent wordt gevraagd om voor diens eigen leerlingen laptops van de school mee te nemen. Docenten worden verzocht om tijdig met de ICT-afdeling van de school te overleggen over de volgende eisen aan de laptops:


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij de aanmelding voor de NFO wordt gevraagd of je akkoord gaat met het mogelijkerwijs online publiceren van beeldmateriaal waarop je herkenbaar in beeld bent. Foto’s worden alleen gepubliceerd op deze website, en niet op sociale media. Mocht je achteraf alsnog bezwaar hebben tegen de publicatie van een foto, neem dan contact op met de organisatie. We zullen de foto dan verwijderen.

Mochten er nog vragen onbeantwoord zijn, neem dan contact op met de organisatie via info@filosofieolympiade.nl.

Het bestuur van Stichting Nederlandse Filosofie Olympiade (KvK 65685792) bestaat uit:

Floris Velema (voorzitter)
Dirk Oosthoek (penningmeester)
Dr. Sadaf Soloukey (secretaris)
Prof. dr. Han van Ruler
Tom Walter

Fotografie: Ganesh van Boggelen